iMunis eDeska

Plešnice

Úřední deska – Detail

Poskytnutí informace dle zák.č.106/1999 Sb.- č.j. 169_2019

Značka: 41/2019 Zveřejněno od: 23.8.2019 10:42:15 Zveřejnit do: 31.12.2022 10:42:15 Typ: Poskytnutí informace dle zákč.106/1999 Sb. včetně žádosti Původce: Obec Plešnice Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: x

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 413 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Plešnice

Vyvěšeno od: 23.8.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – Plešnice

Vyvěšeno od: 23.8.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 23.8.2019 10:42:15
Do: 31.12.2022 10:42:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.