iMunis eDeska

Plešnice

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2019

Značka: 16/2019 Zveřejněno od: 21.3.2019 9:02:52 Zveřejnit do: 31.12.2023 9:02:52 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 2 Stav: aktuální

Popis: x

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 21.3.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Plešnice

Vyvěšeno od: 21.3.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 21.3.2019 9:02:52
Do: 31.12.2023 9:02:52

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.