iMunis eDeska

Plešnice

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Značka: VZ08/2017 Zveřejněno od: 7.3.2017 11:13:44 Zveřejnit do: 31.12.2023 11:13:44 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: x

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 175 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 7.3.2017
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Plešnice

Vyvěšeno od: 7.3.2017
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.3.2017 11:13:44
Do: 31.12.2023 11:13:44

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.