iMunis eDeska

Plešnice

Úřední deska – Stav k 18. 1. 2019 12:58:31

Nalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 15.1.2019 13:49:26

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o konání VZ ZO dne 24.1.2019 VZ 01/2019 Konání Zastupitelstva OUP 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (99 kB)
Veřejná vyhláška Vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 5/2019 VV Kajský úřad Plz.kraj 14.1.2019 30.1.2019 14.1.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2020- 2023 04/2019 Střednědobý výhled r OUP 11.1.2019 31.12.2020 11.1.2019 dokument PDF (284 kB)
Zveřejnění schváleného rozpočtuna rok 2019 03/2019 Rozp. a hosp. obce OUP 11.1.2019 31.12.2019 11.1.2019 dokument PDF (200 kB)
Zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.9/2018 02/2019 Rozpočtové opatření OUP 11.1.2019 30.3.2019 11.1.2019 dokument PDF (188 kB)
Oznámení o zveřejnění na internetovách stránkách DSO Hracholusky 01/2019 Zveřejnění informace mikroregion Hracholu 7.1.2019 31.12.2019 7.1.2019 dokument MS Word (24 kB)
Schválená cena vodného na rok 2019 v obci Plešnice 55/2018 Vodné OUP 18.12.2018 30.11.2019 18.12.2018 dokument PDF (684 kB)
Výzva vlastníkům lesa v souvislosti s kůrovcovou kalamitou 51/2018 Výzva Kajský úřad Plz.kraj 29.11.2018 30.4.2019 29.11.2018 2 dokumenty
Závěrečný účet obce Plešnioce - schválený 25/2018 Závěrečný účet OUP 13.7.2018 15.6.2019 13.7.2018 3 dokumenty
Zveřejnění informace o vyvěšení Závěrečného účtu DSO Hracholusky za rok 2017 23/2018 Zveřejnění informace mikroregion Hracholu 26.6.2018 30.6.2019 26.6.2018 dokument MS Word (24 kB)
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělení dozorovému orgánu 20/2018 Oznámení OUP 25.5.2018 31.12.2020 25.5.2018 dokument PDF (209 kB)
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) aktualizace k 1.2.2018 7/2018 Oznámení UZSVM 19.2.2018 31.12.2023 19.2.2018 2 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 66/2017 Střednědobý výhled r OUP 6.12.2017 31.12.2019 6.12.2017 dokument PDF (318 kB)
Agenda nedostatečně určitě označených sob v katastru nemovitostí ( neznýmý vlastník) aktuallizace k 1.8.2017 47/2017 Oznámení UZSVM 20.9.2017 31.12.2023 20.9.2017 dokument PDF (99 kB)
-Oznámení o zveřejnění nna internetových stránkách DSO Hracholusky- Výhled rozpočtu na rok 2017-2021 26/2017 Střednědobý výhled r mikroregion Hracholu 28.6.2017 31.12.2021 28.6.2017 dokument PDF (21 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2020- po schválení 22/2017 Střednědobý výhled r OUP 16.5.2017 31.12.2020 16.5.2017 obrázek JPG (221 kB)
Odpověď na žádost onposkytnutí informace týkající se žádosti o informace dle zák.č. 106/1999 Sb., 12/2017 Odpověď na žádost o OUP 4.4.2017 5.4.2019 4.4.2017 2 dokumenty
Odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se žádosti o informace dle zákč. 106/1999 Sb., 10/20147 Odpověď na žádost o OUP 3.4.2017 3.4.2019 3.4.2017 2 dokumenty
Odpověď na žádost o poskytnutí informace týkající se žádosti o informace dle zákč. 106/1999 Sb., 9/2017 Odpověď na žádost o OUP 3.4.2017 3.4.2019 3.4.2017 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) VZ08/2017 Oznámení UZSVM 7.3.2017 31.12.2023 7.3.2017 dokument PDF (175 kB)
Agenda nedostatečně určitě označených osob vkatastru nemovitostí ( neznámý vlastník) 23/2016 Výzva UZSVM 3.10.2016 31.12.2023 3.10.2016 dokument PDF (175 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Výzva, informace vlastníkům, seznam nedostatečně iden tifikovaných vlaastníků 37/2015 Výzva UZSVM 12.10.2015 31.12.2023 12.10.2015 3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.